Informasjon

Sverre Arvid Hofseth

  • 08.07.1931 - 11.10.2023

Vår kjære pappa, svigerfar, bestefar, oldefar og tippoldefar

Du sovnet så stille da ferden var endt, men minnene om deg vil aldri bli glemt Maja har rakt ut hånden, og du grep den. På den andre siden møtes dere igjen

Annonser for Sverre Arvid Hofseth

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Eidsvoll Ullensaker Blad
21-10-2023