Jan Ernestus

  • Født: 9. april 1950
  • Død: 25. mars 2020

Vår gode, fine ektemann, pappa, svigerfar og morfar sovnet inn i sitt hjem,

Vi er glad for alle gode år vi fikk sammen, både som ektemann, pappa, svigerfar, morfar, bror, svoger og onkel. De gode minnene vil vi alltid ha i hjertene våre. Vi vil aldri glemme deg, du vil alltid være med oss.

Vår gode, fine ektemann, pappa, svigerfar og morfar sovnet inn i sitt hjem,

Vi er glad for alle gode år vi fikk sammen, både som ektemann, pappa, svigerfar, morfar, bror, svoger og onkel. De gode minnene vil vi alltid ha i hjertene våre. Vi vil aldri glemme deg, du vil alltid være med oss.

Bestill blomster