Tormod Knutsen

  • Født: 7. januar 1932
  • Død: 23. februar 2021

Tormod Knutsens minneside

Til minne om vår alles kjære Tormod, Pappa, Farfar, Beia og Oldefar. Like kjært som blomster er en gave til Eidsvoll Værks Skiklubb, kontonummer: 2050 34 70625.

Tormod Knutsens minneside

Til minne om vår alles kjære Tormod, Pappa, Farfar, Beia og Oldefar. Like kjært som blomster er en gave til Eidsvoll Værks Skiklubb, kontonummer: 2050 34 70625.

Bestill blomster